Notsalbania pohon se duke konfirmuar porosin qe ju keni bere online se ju keni lexuar dhe pranuar termat dhe kushtet tona te shitjes.

Termat dhe Kushtet e përgjithshme të shitjes jane të detajuara më poshtë dhe rregullojnë marrëdhënien kontraktuale ndërmjet “Përdoruesit” ne rastin “Ju” bleresi dhe NOTS ALBANIA që i përket kompanisë Simac Albania Sh.p.k, me numër unik të identifikimit të subjektit Nipt K972029203F.

Ne ju garatojm cilesi te produktit dhe çmimet te mira. Të dyja palët i pranojnë këto kushte pa rezerva dhe jane te vetmet kushte qe stabilizojn maredhenien bleres shites.

Këto Terma dhe Kushte të Shitjes janë të rëndësishme për ju dhe NOTS ALBANIA pasi ato përdoren për të mbrojtur të drejtat tuaja si klient si dhe të drejtat tona si biznes.
Per te blere produket qe gjenden ne faqen tone te web -it dhe nese jeni klient i ri, duhet të regjistroheni me të dhënat tuaja në mënyrë që të keni mundësi të bëni porosi dhe të kryeni blerje në faqen tonë online, procedura eshte e thjeshte dhe e komanduar nga sistemi. F

aqja www.notsalbania.com eshte gjithnjë në dispozicion dhe e aksesueshme nga publiku, por nuk mund të garantojmë që faqja e internetit të mos ketë momente qe nuk eshte ne fuksion për ndonjë arsye ose per shkak te mirembjtjes.

Pjesë e procedurave për të hapur një llogari në notsalbania.com është vendosja e adrese e-mail si nje ID dhe një fjalëkalimi.

Ekziston një procedurë për rivendosjen e fjalëkalimit në rast se harroni fjalëkalimin tuaj. Ju duhet të trajtoni informacionin tuaj të hyrjes në llogari si konfidencial, duke mos ia zbuluar atë ndonjë pale të tretë dhe vetëm duke përdorur personalisht faqen notsalabania.com. Nëse mendoni se ka pasur ndonjë shkelje të sigurisë atëherë është përgjegjësia juaj që të na njoftoni menjëherë në mënyrë që, të ndryshoni fjalëkalimin tuaj. Ne menaxhojmë të dhënat tuaja personale sipas ligjeve ne fuqi te privatesis.
Çmimet jan te paraqitura në euro dhe kuponi tatimor do jet ne lek kursin e dites te bankes te Shqiperis. Nuk përfshihen ne cmim:

Shpenzimet e trasportit. Nga 1 deri ne 100 euro transporti me pagese Nga 100 euro deri pa limit transporti pa pagese Kthimi , trasporti me pagese
Ne mund te modifikojm çmimet tona në çdo moment, por kjo nuk behet pasi te keni kryer porosin tuaj
Konfirmi i porosise behet vetem ne rastin kur produkti gjendet ne stok ne magazin dhe konfimimi ju vjen e-mail.

Nëse një produkt i përzgjedhur nga ju nuk është në stok porosia nuk konfirmohet.
Kthimi i produktit behet vetem nese eshte i demtuar ose i hapur, kutit e cdo produkti jan te mbyllura qe ne fabrike dhe per asnje lloj arsye nuk duhet te jene te hapura, ne rast te kundert keni te drejte ta ktheni ate brenda 3 diteve nga data marrjes se mallit. Nëse doni ta nderroni me nje produkt tjeter sepse e keni porositur gabim ju mund ta ktheni brenda 5 diteve me kutin e pahapur te amballazhimit dhe te porosisni nje produkt tjeter, ne kete rast duhet ta beni nepermjet numrit te telefonit.

Në fillim na kontaktoni për kthimin që doni të bëni. Kontaktin mund ta bëni me telefon dhe me email. Dërgimin e produktit mund ta bëni vetë fizikisht në piken tone të shitjes, ose mund ta nisni me postë tek adresa jonë.

Adresa jonë: Bulevardi Bajram Curri , pallatet Agimi ngjitur me Albawing.
Ne pohojm qe te dhënat tuaja personale qe na jepni ne momentin e regjistrimit perdoren per dergimin e porosive tuaja dhe per materiale reklamash per produktet tona, rekomendojm te jepni te dhenat e juaja te sakta ne rast te kundert do anullohet porosia e bere online.

Ju mund te ndryshoni te dhenat e juaja ne cdo moment dhe ne cdo moment mund te kerkoni informacion ne lidhje me te dhenat e juaja qe ne disponojm ne database tone.

Ruajta dhe perpunimi i te dhenave personale behen ne respektimin e ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.
Komentet e bera ne faqen www.notsalbania.com jane te monitorueshe nga ana jone dhe ne rast abuziviteti, ofendime dhe reklam negative e qellimshme per te prishur imazhin e produkteve do te eliminohen nga faqja e komenteve
Ne momentin e blerjes se produkteve ju keni pranuar kushtet dhe termat e parashtruara me lart, dhe ne jemi te detyruar te respektojm sherbimin e premtuar ne www.notsalbania.com
Kthimi eshte i mundur vetem ne rastin kur produkti ju ka mberritur i hapur ose i thyer, kutit e cdo produkti jan te mbyllura qe ne fabrike dhe per asnje lloj arsye nuk duhet te jene te hapura, ne rast te kundert keni te drejte ta ktheni ate brenda 3 diteve nga data marrjes se mallit.

Nëse doni ta nderroni me nje produkt tjeter sepse e keni porositur gabimisht ju mund ta ktheni brenda 48 oreve nga momenti qe keni marre porosin nga korrieri me kutin e pahapur te amballazhimit.

Transporti ne kthim eshte ne ngarkimin tuaj.

Ne rastin e porosise gabim ju mund te porosisni nje produkt tjeter vetem ne momentin qe produkti i porositur gabim te kete arritur ne ambientin tone, porosin mund te beni online, duke klikuar pagesa ne cash dhe duke e shoqeruar me nje email ku kerkoni rimbursimin e produktit te kthyer me produktin qe keni blere me pas.

Vlera e produktit te dyte nuk mund te jete me e vogel se vlera e mallit te kthyer, notsalbania nuk rimborson cash.

Dërgimin e produktit mund ta bëni vetë fizikisht në piken tone të shitjes, ose mund ta nisni me postë tek adresa jonë. Adresa jonë: Bulevardi Bajram Curri, pallatet Agimi ngjitur me Albawing.